Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "blazer" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ blazer sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Blazer

[Blazer]
/blezər/

noun

1. Lightweight single-breasted jacket

 • Often striped in the colors of a club or school
  synonym:
 • blazer
 • ,
 • sport jacket
 • ,
 • sport coat
 • ,
 • sports jacket
 • ,
 • sports coat

1. Áo khoác một bên ngực nhẹ

 • Thường có sọc màu của câu lạc bộ hoặc trường học
  từ đồng nghĩa:
 • áo khoác
 • ,
 • áo khoác thể thao