Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "blanc" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "blanc" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Blanc

[Blanc]
/blæŋk/

noun

1. A white sauce of fat, broth, and vegetables (used especially with braised meat)

    synonym:
  • blanc

1. Nước sốt trắng gồm mỡ, nước dùng và rau củ (đặc biệt dùng với thịt kho)

    từ đồng nghĩa:
  • blanc