Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "blamed" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "đổ lỗi" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Blamed

[Đổ lỗi]
/blemd/

adjective

1. Expletives used informally as intensifiers

 • "He's a blasted idiot"
 • "It's a blamed shame"
 • "A blame cold winter"
 • "Not a blessed dime"
 • "I'll be damned (or blessed or darned or goddamned) if i'll do any such thing"
 • "He's a damn (or goddam or goddamned) fool"
 • "A deuced idiot"
 • "An infernal nuisance"
  synonym:
 • blasted
 • ,
 • blame
 • ,
 • blamed
 • ,
 • blessed
 • ,
 • damn
 • ,
 • damned
 • ,
 • darned
 • ,
 • deuced
 • ,
 • goddam
 • ,
 • goddamn
 • ,
 • goddamned
 • ,
 • infernal

1. Thám hiểm được sử dụng không chính thức làm tăng cường

 • "Anh ta là một thằng ngốc"
 • "Đó là một sự xấu hổ đáng trách"
 • "Một mùa đông lạnh giá"
 • "Không phải là một xu may mắn"
 • "Tôi sẽ bị nguyền rủa (hoặc may mắn hoặc chết tiệt hoặc chết tiệt) nếu tôi làm bất cứ điều gì như vậy"
 • "Anh ta là một kẻ ngốc chết tiệt (hoặc chết tiệt hoặc chết tiệt)"
 • "Một thằng ngốc bị lừa"
 • "Một mối phiền toái vô sinh"
  từ đồng nghĩa:
 • nổ tung
 • ,
 • đổ lỗi
 • ,
 • may mắn
 • ,
 • chết tiệt
 • ,
 • giảm giá
 • ,
 • vô sinh

Examples of using

Tom blamed Mary for the project's failure.
Tom đổ lỗi cho Mary về thất bại của dự án.
She blamed him for all her problems.
Cô đổ lỗi cho anh về tất cả các vấn đề của cô.
He blamed me for neglecting my duty.
Anh đổ lỗi cho tôi vì đã bỏ bê nhiệm vụ của mình.