Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bellyache" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "bellyache" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Bellyache

[Đau bụng]
/bɛliek/

noun

1. An ache localized in the stomach or abdominal region

  synonym:
 • stomachache
 • ,
 • stomach ache
 • ,
 • bellyache
 • ,
 • gastralgia

1. Một cơn đau khu trú ở vùng dạ dày hoặc bụng

  từ đồng nghĩa:
 • đau bụng
 • ,
 • đau dạ dày

verb

1. Complain

 • "What was he hollering about?"
  synonym:
 • gripe
 • ,
 • bitch
 • ,
 • grouse
 • ,
 • crab
 • ,
 • beef
 • ,
 • squawk
 • ,
 • bellyache
 • ,
 • holler

1. Phàn nàn

 • "Anh ấy đang la hét về điều gì?"
  từ đồng nghĩa:
 • kẹp
 • ,
 • con khốn
 • ,
 • gà gô
 • ,
 • cua
 • ,
 • thịt bò
 • ,
 • kêu quác quác
 • ,
 • đau bụng
 • ,
 • tiếng hét