Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bedridden" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "giường" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Bedridden

[Nằm liệt giường]
/bɛdrɪdən/

adjective

1. Confined to bed (by illness)

  synonym:
 • bedfast
 • ,
 • bedridden
 • ,
 • bedrid
 • ,
 • sick-abed

1. Bị giam cầm trên giường (do bệnh tật)

  từ đồng nghĩa:
 • ngủ nhanh
 • ,
 • nằm liệt giường
 • ,
 • giường
 • ,
 • bệnh hoạn