Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "baritone" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "baritone" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Baritone

[Baritone]
/bɛrətoʊn/

noun

1. A male singer

  synonym:
 • baritone
 • ,
 • barytone

1. Một ca sĩ nam

  từ đồng nghĩa:
 • baritone
 • ,
 • barytone

2. The second lowest adult male singing voice

  synonym:
 • baritone
 • ,
 • baritone voice

2. Giọng nam trưởng thành thấp thứ hai

  từ đồng nghĩa:
 • baritone
 • ,
 • giọng nói baritone

3. The second lowest brass wind instrument

  synonym:
 • baritone
 • ,
 • baritone horn

3. Nhạc cụ gió đồng thau thấp thứ hai

  từ đồng nghĩa:
 • baritone
 • ,
 • sừng baritone

adjective

1. Lower in range than tenor and higher than bass

 • "A baritone voice"
 • "Baritone oboe"
  synonym:
 • baritone

1. Thấp hơn trong phạm vi hơn tenor và cao hơn bass

 • "Một giọng nói baritone"
 • "Baritone oboe"
  từ đồng nghĩa:
 • baritone