Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bangkok" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "bangkok" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Bangkok

[Bangkok]
/bæŋkɑk/

noun

1. The capital and largest city and chief port of thailand

 • A leading city in southeastern asia
 • Noted for buddhist architecture
  synonym:
 • Bangkok
 • ,
 • capital of Thailand
 • ,
 • Krung Thep

1. Thủ đô và thành phố lớn nhất và cảng chính của thái lan

 • Một thành phố hàng đầu ở đông nam á
 • Lưu ý cho kiến trúc phật giáo
  từ đồng nghĩa:
 • Bangkok
 • ,
 • thủ đô của Thái Lan
 • ,
 • Krung Thep