Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bacteria" into Vietnamese language

Dịch nghĩa và định nghĩa của từ "vi khuẩn" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Bacteria

[Vi khuẩn]
/bæktɪriə/

noun

1. (microbiology) single-celled or noncellular spherical or spiral or rod-shaped organisms lacking chlorophyll that reproduce by fission

 • Important as pathogens and for biochemical properties
 • Taxonomy is difficult
 • Often considered to be plants
  synonym:
 • bacteria
 • ,
 • bacterium

1. (vi sinh) các sinh vật hình cầu đơn bào hoặc không có tế bào hoặc hình xoắn ốc hoặc hình que thiếu chất diệp lục sinh sản bằng phân hạch

 • Quan trọng như mầm bệnh và các đặc tính sinh hóa
 • Phân loại là khó khăn
 • Thường được coi là thực vật
  từ đồng nghĩa:
 • vi khuẩn

Examples of using

Endometritis is a disease where bacteria enter the uterus and cause inflammation of the inner membrane.
Viêm nội mạc tử cung là một bệnh mà vi khuẩn xâm nhập vào tử cung và gây viêm màng trong.
Pasteur experimented with bacteria.
Pasteur đã thử nghiệm với vi khuẩn.