Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "awful" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "khủng khiếp" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Awful

[khủng khiếp]
/ɑfəl/

adjective

1. Exceptionally bad or displeasing

 • "Atrocious taste"
 • "Abominable workmanship"
 • "An awful voice"
 • "Dreadful manners"
 • "A painful performance"
 • "Terrible handwriting"
 • "An unspeakable odor came sweeping into the room"
  synonym:
 • atrocious
 • ,
 • abominable
 • ,
 • awful
 • ,
 • dreadful
 • ,
 • painful
 • ,
 • terrible
 • ,
 • unspeakable

1. Đặc biệt xấu hoặc không hài lòng

 • "Hương vị khó chịu"
 • "Tay nghề ghê tởm"
 • "Một giọng nói khủng khiếp"
 • "Cách cư xử đáng sợ"
 • "Một màn trình diễn đau đớn"
 • "Viết tay khủng khiếp"
 • "Một mùi khó tả đã quét vào phòng"
  từ đồng nghĩa:
 • tàn bạo
 • ,
 • ghê tởm
 • ,
 • khủng khiếp
 • ,
 • đáng sợ
 • ,
 • đau đớn
 • ,
 • kinh khủng
 • ,
 • không kể xiết

2. Causing fear or dread or terror

 • "The awful war"
 • "An awful risk"
 • "Dire news"
 • "A career or vengeance so direful that london was shocked"
 • "The dread presence of the headmaster"
 • "Polio is no longer the dreaded disease it once was"
 • "A dreadful storm"
 • "A fearful howling"
 • "Horrendous explosions shook the city"
 • "A terrible curse"
  synonym:
 • awful
 • ,
 • dire
 • ,
 • direful
 • ,
 • dread(a)
 • ,
 • dreaded
 • ,
 • dreadful
 • ,
 • fearful
 • ,
 • fearsome
 • ,
 • frightening
 • ,
 • horrendous
 • ,
 • horrific
 • ,
 • terrible

2. Gây sợ hãi hoặc sợ hãi hoặc khủng bố

 • "Cuộc chiến khủng khiếp"
 • "Một rủi ro khủng khiếp"
 • "Tin tức lốp xe"
 • "Một sự nghiệp hoặc sự báo thù khủng khiếp đến mức london bị sốc"
 • "Sự hiện diện đáng sợ của hiệu trưởng"
 • "Bại liệt không còn là căn bệnh đáng sợ như trước đây"
 • "Một cơn bão khủng khiếp"
 • "Một tiếng hú đáng sợ"
 • "Vụ nổ kinh hoàng làm rung chuyển thành phố"
 • "Một lời nguyền khủng khiếp"
  từ đồng nghĩa:
 • khủng khiếp
 • ,
 • thảm khốc
 • ,
 • sợ hãi (a)
 • ,
 • sợ hãi
 • ,
 • đáng sợ
 • ,
 • kinh khủng

3. Offensive or even (of persons) malicious

 • "In a nasty mood"
 • "A nasty accident"
 • "A nasty shock"
 • "A nasty smell"
 • "A nasty trick to pull"
 • "Will he say nasty things at my funeral?"- ezra pound
  synonym:
 • nasty
 • ,
 • awful

3. Xúc phạm hoặc thậm chí (của người) độc hại

 • "Trong một tâm trạng khó chịu"
 • "Một tai nạn khó chịu"
 • "Một cú sốc khó chịu"
 • "Một mùi khó chịu"
 • "Một thủ thuật khó chịu để kéo"
 • "Anh ấy sẽ nói những điều khó chịu trong đám tang của tôi chứ?" - ezra pound
  từ đồng nghĩa:
 • khó chịu
 • ,
 • khủng khiếp

4. Inspired by a feeling of fearful wonderment or reverence

 • "Awed by the silence"
 • "Awful worshippers with bowed heads"
  synonym:
 • awed
 • ,
 • awful

4. Lấy cảm hứng từ một cảm giác sợ hãi hay tôn kính

 • "Được đánh thức bởi sự im lặng"
 • "Những người thờ phượng khủng khiếp với cái đầu cúi đầu"
  từ đồng nghĩa:
 • thức tỉnh
 • ,
 • khủng khiếp

5. Extreme in degree or extent or amount or impact

 • "In a frightful hurry"
 • "Spent a frightful amount of money"
  synonym:
 • frightful
 • ,
 • terrible
 • ,
 • awful
 • ,
 • tremendous

5. Cực đoan về mức độ hoặc mức độ hoặc số lượng hoặc tác động

 • "Vội vàng đáng sợ"
 • "Đã tiêu một số tiền đáng sợ"
  từ đồng nghĩa:
 • đáng sợ
 • ,
 • kinh khủng
 • ,
 • khủng khiếp
 • ,
 • to lớn

6. Inspiring awe or admiration or wonder

 • "New york is an amazing city"
 • "The grand canyon is an awe-inspiring sight"
 • "The awesome complexity of the universe"
 • "This sea, whose gently awful stirrings seem to speak of some hidden soul beneath"- melville
 • "Westminster hall's awing majesty, so vast, so high, so silent"
  synonym:
 • amazing
 • ,
 • awe-inspiring
 • ,
 • awesome
 • ,
 • awful
 • ,
 • awing

6. Truyền cảm hứng hoặc ngưỡng mộ hoặc tự hỏi

 • "New york là một thành phố tuyệt vời"
 • "Grand canyon là một cảnh tượng đầy cảm hứng"
 • "Sự phức tạp tuyệt vời của vũ trụ"
 • "Biển này, nơi có những sự khuấy động khủng khiếp nhẹ nhàng dường như nói về một linh hồn ẩn giấu bên dưới" - melville
 • "Sự uy nghi khủng khiếp của westminster hall, rất rộng lớn, rất cao, rất im lặng"
  từ đồng nghĩa:
 • tuyệt vời
 • ,
 • cảm hứng
 • ,
 • khủng khiếp
 • ,
 • thức tỉnh

adverb

1. Used as intensifiers

 • "Terribly interesting"
 • "I'm awful sorry"
  synonym:
 • terribly
 • ,
 • awfully
 • ,
 • awful
 • ,
 • frightfully

1. Được sử dụng làm bộ tăng cường

 • "Cực kỳ thú vị"
 • "Tôi rất xin lỗi"
  từ đồng nghĩa:
 • khủng khiếp
 • ,
 • đáng sợ

Examples of using

You're an awful hog.
Bạn là một con lợn khủng khiếp.
Today was an awful day.
Hôm nay là một ngày khủng khiếp.
We have been having awful weather.
Chúng tôi đã có thời tiết khủng khiếp.