Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "austerity" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "khắc khổ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Austerity

[Khổ hạnh]
/ɔstɛrɪti/

noun

1. The trait of great self-denial (especially refraining from worldly pleasures)

  synonym:
 • austerity
 • ,
 • asceticism
 • ,
 • nonindulgence

1. Đặc điểm của sự từ chối bản thân tuyệt vời (đặc biệt là kiềm chế những thú vui trần tục)

  từ đồng nghĩa:
 • khổ hạnh
 • ,
 • không liên minh