Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "arroyo" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "arroyo" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Arroyo

[Arroyo]
/ərɔɪoʊ/

noun

1. A stream or brook

    synonym:
  • arroyo

1. Một luồng hoặc brook

    từ đồng nghĩa:
  • arroyo