Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "aroma" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "aroma" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Aroma

[Hương thơm]
/əroʊmə/

noun

1. Any property detected by the olfactory system

  synonym:
 • olfactory property
 • ,
 • smell
 • ,
 • aroma
 • ,
 • odor
 • ,
 • odour
 • ,
 • scent

1. Bất kỳ tài sản nào được phát hiện bởi hệ thống khứu giác

  từ đồng nghĩa:
 • tài sản khứu giác
 • ,
 • mùi
 • ,
 • mùi thơm
 • ,
 • mùi hương

2. A distinctive odor that is pleasant

  synonym:
 • aroma
 • ,
 • fragrance
 • ,
 • perfume
 • ,
 • scent

2. Một mùi đặc biệt dễ chịu

  từ đồng nghĩa:
 • mùi thơm
 • ,
 • hương thơm
 • ,
 • nước hoa
 • ,
 • mùi hương