Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ara" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "ara" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Ara

[Ara]
/ærə/

noun

1. A constellation in the southern hemisphere near telescopium and norma

  synonym:
 • Ara

1. Một chòm sao ở bán cầu nam gần kính thiên văn và norma

  từ đồng nghĩa:
 • Ara

2. Macaws

  synonym:
 • Ara
 • ,
 • genus Ara

2. Vẹt đuôi dài

  từ đồng nghĩa:
 • Ara
 • ,
 • chi Ara