Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "apartheid" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "apartheid" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Apartheid

[Apartheid]
/əpɑrtaɪt/

noun

1. A social policy or racial segregation involving political and economic and legal discrimination against people who are not whites

  • The former official policy in south africa
    synonym:
  • apartheid

1. Một chính sách xã hội hoặc sự phân biệt chủng tộc liên quan đến phân biệt chính trị và kinh tế và pháp lý đối với những người không phải là người da trắng

  • Chính sách chính thức trước đây ở nam phi
    từ đồng nghĩa:
  • apartheid