Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "anode" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "cực dương" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Anode

[Cực dương]
/ænoʊd/

noun

1. A positively charged electrode by which electrons leave an electrical device

  synonym:
 • anode

1. Một điện cực tích điện dương mà các electron rời khỏi một thiết bị điện

  từ đồng nghĩa:
 • cực dương

2. The negatively charged terminal of a voltaic cell or storage battery that supplies current

  synonym:
 • anode

2. Thiết bị đầu cuối tích điện âm của pin volta hoặc pin lưu trữ cung cấp dòng điện

  từ đồng nghĩa:
 • cực dương