Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "announcer" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "phát thanh viên" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Announcer

[Phát thanh viên]
/ənaʊnsər/

noun

1. Someone who proclaims a message publicly

  synonym:
 • announcer

1. Ai đó công khai tin nhắn

  từ đồng nghĩa:
 • phát thanh viên

2. Reads news, commercials on radio or television

  synonym:
 • announcer

2. Đọc tin tức, quảng cáo trên đài phát thanh hoặc truyền hình

  từ đồng nghĩa:
 • phát thanh viên

Examples of using

I want to become a TV announcer in the future.
Tôi muốn trở thành một phát thanh viên truyền hình trong tương lai.
The mother of that child is an announcer.
Mẹ của đứa trẻ đó là một phát thanh viên.