Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "angling" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "angling" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Angling

[Gầm]
/æŋglɪŋ/

noun

1. Fishing with a hook and line (and usually a pole)

    synonym:
  • angling

1. Câu cá bằng lưỡi câu và dây câu (và thường là cột)

    từ đồng nghĩa:
  • câu cá