Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "anal" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "anal" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Anal

[Hậu môn]
/enəl/

adjective

1. Of or related to the anus

 • "Anal thermometer"
  synonym:
 • anal

1. Hoặc liên quan đến hậu môn

 • "Nhiệt kế hậu môn"
  từ đồng nghĩa:
 • hậu môn

2. A stage in psychosexual development when the child's interest is concentrated on the anal region

 • Fixation at this stage is said to result in orderliness, meanness, stubbornness, compulsiveness, etc.
  synonym:
 • anal
 • ,
 • anal retentive

2. Một giai đoạn phát triển tâm lý khi sự quan tâm của trẻ tập trung vào khu vực hậu môn

 • Cố định ở giai đoạn này được cho là dẫn đến sự ngăn nắp, ý nghĩa, sự bướng bỉnh, bắt buộc, vv.
  từ đồng nghĩa:
 • hậu môn
 • ,
 • giữ lại hậu môn

Examples of using

I'm suffering from anal itching.
Tôi đang bị ngứa hậu môn.
Are anal fissures curable?
Là vết nứt hậu môn có thể chữa được?
After having anal sex with my girlfriend, we usually need to have a good wash.
Sau khi quan hệ tình dục qua đường hậu môn với bạn gái, chúng ta thường cần phải tắm rửa sạch sẽ.