Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ammonium" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "ammonium" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Ammonium

[Amoni]
/əmoʊniəm/

noun

1. The ion nh4 derived from ammonia

 • Behaves in many respects like an alkali metal ion
  synonym:
 • ammonium
 • ,
 • ammonium ion

1. Ion nh4 có nguồn gốc từ amoniac

 • Hoạt động ở nhiều khía cạnh như một ion kim loại kiềm
  từ đồng nghĩa:
 • amoni
 • ,
 • ion amoni