Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ammonia" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ ammonia sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Ammonia

[Amoniac]
/əmoʊnjə/

noun

1. A water solution of ammonia

  synonym:
 • ammonia water
 • ,
 • ammonia
 • ,
 • ammonium hydroxide

1. Một dung dịch nước amoniac

  từ đồng nghĩa:
 • nước amoniac
 • ,
 • amoniac
 • ,
 • amoni hydroxit

2. A pungent gas compounded of nitrogen and hydrogen (nh3)

  synonym:
 • ammonia

2. Một loại khí cay nồng kết hợp giữa nitơ và hydro (nh3)

  từ đồng nghĩa:
 • amoniac