Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "allusion" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "ám chỉ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Allusion

[Ám chỉ]
/əluʒən/

noun

1. Passing reference or indirect mention

    synonym:
  • allusion

1. Chuyển tài liệu tham khảo hoặc đề cập gián tiếp

    từ đồng nghĩa:
  • ám ch