Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "alluring" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "thu hút" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Alluring

[Thuận lợi]
/əlʊrɪŋ/

adjective

1. Highly attractive and able to arouse hope or desire

 • "An alluring prospect"
 • "Her alluring smile"
 • "The voice was low and beguiling"
 • "Difficult to say no to an enticing advertisement"
 • "A tempting invitation"
  synonym:
 • alluring
 • ,
 • beguiling
 • ,
 • enticing
 • ,
 • tempting

1. Rất hấp dẫn và có thể khơi dậy hy vọng hoặc mong muốn

 • "Một viễn cảnh lôi cuốn"
 • "Nụ cười quyến rũ của cô ấy"
 • "Giọng nói thấp và beguiling"
 • "Khó nói không với quảng cáo hấp dẫn"
 • "Một lời mời hấp dẫn"
  từ đồng nghĩa:
 • lôi cuốn
 • ,
 • bảo vệ
 • ,
 • cám dỗ