Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "agony" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "agony" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Agony

[Agony]
/ægəni/

noun

1. Intense feelings of suffering

 • Acute mental or physical pain
 • "An agony of doubt"
 • "The torments of the damned"
  synonym:
 • agony
 • ,
 • torment
 • ,
 • torture

1. Cảm giác đau khổ mãnh liệt

 • Đau cấp tính về tinh thần hoặc thể chất
 • "Một nỗi đau nghi ngờ"
 • "Những dằn vặt của những kẻ đáng nguyền rủa"
  từ đồng nghĩa:
 • đau đớn
 • ,
 • dằn vặt
 • ,
 • tra tấn

2. A state of acute pain

  synonym:
 • agony
 • ,
 • suffering
 • ,
 • excruciation

2. Tình trạng đau cấp tính

  từ đồng nghĩa:
 • đau đớn
 • ,
 • đau khổ
 • ,
 • bài tiết

Examples of using

I just love to read the agony column in teenage magazines.
Tôi chỉ thích đọc cột đau đớn trên các tạp chí tuổi teen.
She screamed in agony.
Cô hét lên đau đớn.
He held back a cry of agony.
Anh kìm lại một tiếng khóc đau đớn.