Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "acumen" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "đại kết" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Acumen

[Acum]
/əkjumən/

noun

1. A tapering point

  synonym:
 • acumen

1. Một điểm thon

  từ đồng nghĩa:
 • sự nhạy bén

2. Shrewdness shown by keen insight

  synonym:
 • insightfulness
 • ,
 • acumen

2. Sắc sảo thể hiện bởi cái nhìn sâu sắc

  từ đồng nghĩa:
 • sâu sắc
 • ,
 • sự nhạy bén