Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "acuity" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "sang trọng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Acuity

[Acuity]
/əkjuəti/

noun

1. Sharpness of vision

 • The visual ability to resolve fine detail (usually measured by a snellen chart)
  synonym:
 • acuity
 • ,
 • visual acuity
 • ,
 • sharp-sightedness

1. Độ sắc nét của tầm nhìn

 • Khả năng trực quan để giải quyết chi tiết tốt (thường được đo bằng biểu đồ snellen)
  từ đồng nghĩa:
 • nhạy bén
 • ,
 • thị lực
 • ,
 • thị lực sắc nét

2. A quick and penetrating intelligence

 • "He argued with great acuteness"
 • "I admired the keenness of his mind"
  synonym:
 • acuteness
 • ,
 • acuity
 • ,
 • sharpness
 • ,
 • keenness

2. Một trí thông minh nhanh chóng và xuyên thấu

 • "Anh ấy tranh luận với sự nhạy bén tuyệt vời"
 • "Tôi ngưỡng mộ sự nhạy bén trong tâm trí anh ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • nhạy bén
 • ,
 • độ sắc nét