Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "acclamation" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "đổi tên" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Acclamation

[Sự buộc tội]
/ækləmeʃən/

noun

1. Enthusiastic approval

 • "The book met with modest acclaim"
 • "He acknowledged the plaudits of the crowd"
 • "They gave him more eclat than he really deserved"
  synonym:
 • acclaim
 • ,
 • acclamation
 • ,
 • plaudits
 • ,
 • plaudit
 • ,
 • eclat

1. Phê duyệt nhiệt tình

 • "Cuốn sách đã được hoan nghênh khiêm tốn"
 • "Anh ấy thừa nhận sự khen ngợi của đám đông"
 • "Họ đã cho anh ta nhiều eclat hơn anh ta thực sự xứng đáng"
  từ đồng nghĩa:
 • hoan nghênh
 • ,
 • tung hô
 • ,
 • khen ngợi
 • ,
 • eclat