Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "yielding" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "поступливий" на українську мову

EnglishUkrainian

Yielding

[Поступаючись]
/jildɪŋ/

noun

1. A verbal act of admitting defeat

  synonym:
 • giving up
 • ,
 • yielding
 • ,
 • surrender

1. Словесний акт визнання поразки

  синонім:
 • здаватися
 • ,
 • поступаючись
 • ,
 • здавайся

2. The act of conceding or yielding

  synonym:
 • concession
 • ,
 • conceding
 • ,
 • yielding

2. Акт поступки або поступки

  синонім:
 • концесія
 • ,
 • поступаючись

adjective

1. Inclined to yield to argument or influence or control

 • "A timid yielding person"
  synonym:
 • yielding

1. Схильний піддаватися аргументації або впливу чи контролю

 • "Боязка поступлива людина"
  синонім:
 • поступаючись

2. Lacking stiffness and giving way to pressure

 • "A deep yielding layer of foam rubber"
  synonym:
 • yielding

2. Відсутність жорсткості та поступка тиску

 • "Глибокий податливий шар поролону"
  синонім:
 • поступаючись

3. Tending to give in or surrender or agree

 • "Too yielding to make a stand against any encroachments"- v.i.parrington
  synonym:
 • yielding

3. Схильний поступитися, здатися чи погодитися

 • "Надто поступливий, щоб виступити проти будь-яких посягань" - viparrington
  синонім:
 • поступаючись

Examples of using

He went out, yielding to a sudden impulse.
Він вийшов, піддавшись раптовому пориву.