Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "virus" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "вірус" на українську мову

EnglishUkrainian

Virus

[Вірус]
/vaɪrəs/

noun

1. (virology) ultramicroscopic infectious agent that replicates itself only within cells of living hosts

 • Many are pathogenic
 • A piece of nucleic acid (dna or rna) wrapped in a thin coat of protein
  synonym:
 • virus

1. (вірусологія) ультрамікроскопічний інфекційний агент, який розмножується лише в клітинах живих господарів

 • Багато патогенних
 • Шматок нуклеїнової кислоти (днк або рнк), загорнутий у тонкий шар білка
  синонім:
 • вірус

2. A harmful or corrupting agency

 • "Bigotry is a virus that must not be allowed to spread"
 • "The virus of jealousy is latent in everyone"
  synonym:
 • virus

2. Шкідливе або корупційне агентство

 • "Фанатизм - це вірус, якому не можна дозволяти поширюватися"
 • "Вірус ревнощів прихований у всіх"
  синонім:
 • вірус

3. A software program capable of reproducing itself and usually capable of causing great harm to files or other programs on the same computer

 • "A true virus cannot spread to another computer without human assistance"
  synonym:
 • virus
 • ,
 • computer virus

3. Програмне забезпечення, здатне відтворювати себе і зазвичай здатне завдати великої шкоди файлам або іншим програмам на тому ж комп'ютері

 • "Справжній вірус не може поширитися на інший комп’ютер без допомоги людини"
  синонім:
 • вірус
 • ,
 • комп'ютерний вірус

Examples of using

In my next life I want to be born as a deadly virus.
У своєму наступному житті я хочу народитися як смертельний вірус.
A virus infected Tom's computer.
Вірус заразив комп'ютер Тома.
The virus is starting to mutate.
Вірус починає мутувати.