Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "virtue" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "чеснота" на українську мову

EnglishUkrainian

Virtue

[Чеснота]
/vərʧu/

noun

1. The quality of doing what is right and avoiding what is wrong

  synonym:
 • virtue
 • ,
 • virtuousness
 • ,
 • moral excellence

1. Якість робити те, що правильно, і уникати того, що неправильно

  синонім:
 • чеснота
 • ,
 • доброчесність
 • ,
 • моральна досконалість

2. Any admirable quality or attribute

 • "Work of great merit"
  synonym:
 • merit
 • ,
 • virtue

2. Будь-яка чудова якість або атрибут

 • "Праця великої заслуги"
  синонім:
 • меріт
 • ,
 • чеснота

3. Morality with respect to sexual relations

  synonym:
 • virtue
 • ,
 • chastity
 • ,
 • sexual morality

3. Мораль щодо сексуальних відносин

  синонім:
 • чеснота
 • ,
 • цнотливість
 • ,
 • сексуальна мораль

4. A particular moral excellence

  synonym:
 • virtue

4. Особлива моральна досконалість

  синонім:
 • чеснота

Examples of using

Bravery is a great virtue.
Хоробрість - велика чеснота.
Patience is a rare virtue these days.
Терпіння в наші дні - рідкісна чеснота.
Showing your real feelings is not considered a virtue in Japan.
Прояв своїх справжніх почуттів не вважається чеснотою в Японії.