Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vector" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "вектор" на українську мову

EnglishUkrainian

Vector

[Вектор]
/vɛktər/

noun

1. A variable quantity that can be resolved into components

  synonym:
 • vector

1. Змінна величина, яку можна розділити на компоненти

  синонім:
 • вектор

2. A straight line segment whose length is magnitude and whose orientation in space is direction

  synonym:
 • vector

2. Відрізок прямої лінії, довжина якого дорівнює величині, а орієнтація в просторі - напрямку

  синонім:
 • вектор

3. Any agent (person or animal or microorganism) that carries and transmits a disease

 • "Mosquitos are vectors of malaria and yellow fever"
 • "Fleas are vectors of the plague"
 • "Aphids are transmitters of plant diseases"
 • "When medical scientists talk about vectors they are usually talking about insects"
  synonym:
 • vector
 • ,
 • transmitter

3. Будь-який агент (людина, тварина чи мікроорганізм), який переносить і передає хворобу

 • "Москіти є переносниками малярії та жовтої лихоманки"
 • "Блохи - переносники чуми"
 • "Попелиці є передавачами хвороб рослин"
 • "Коли вчені-медики говорять про переносників, вони зазвичай говорять про комах"
  синонім:
 • вектор
 • ,
 • передавач

4. (genetics) a virus or other agent that is used to deliver dna to a cell

  synonym:
 • vector

4. (генетика) вірус або інший агент, який використовується для доставки днк до клітини

  синонім:
 • вектор