Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "thousandth" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "тисяча" на українську мову

EnglishUkrainian

Thousandth

[Тисячний]
/θaʊzəndθ/

noun

1. Position 1,000 in a countable series of things

  synonym:
 • thousandth

1. Позиція 1000 у зліченній серії речей

  синонім:
 • тисячний

2. One part in a thousand equal parts

  synonym:
 • one-thousandth
 • ,
 • thousandth

2. Одна частина з тисячі рівних частин

  синонім:
 • тисячна
 • ,
 • тисячний

adjective

1. The ordinal number of one thousand in counting order

  synonym:
 • thousandth
 • ,
 • 1000th

1. Порядкове число одна тисяча в порядку підрахунку

  синонім:
 • тисячний
 • ,
 • 1000-й

Examples of using

This is my thousandth English sentence.
Це моє тисячне англійське речення.