Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "surrender" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "здатися" на українську мову

EnglishUkrainian

Surrender

[Здаватися]
/sərɛndər/

noun

1. Acceptance of despair

  synonym:
 • resignation
 • ,
 • surrender

1. Прийняття відчаю

  синонім:
 • відставка
 • ,
 • здавайся

2. A verbal act of admitting defeat

  synonym:
 • giving up
 • ,
 • yielding
 • ,
 • surrender

2. Словесний акт визнання поразки

  синонім:
 • здаватися
 • ,
 • поступаючись
 • ,
 • здавайся

3. The delivery of a principal into lawful custody

  synonym:
 • surrender

3. Передача довірителя під законне опіку

  синонім:
 • здавайся

4. The act of surrendering (usually under agreed conditions)

 • "They were protected until the capitulation of the fort"
  synonym:
 • capitulation
 • ,
 • fall
 • ,
 • surrender

4. Акт здачі (зазвичай на погоджених умовах)

 • "Вони були захищені до капітуляції форту"
  синонім:
 • капітуляція
 • ,
 • падіння
 • ,
 • здавайся

verb

1. Give up or agree to forgo to the power or possession of another

 • "The last taleban fighters finally surrendered"
  synonym:
 • surrender
 • ,
 • give up

1. Відмовитися або погодитися відмовитися від влади або володіння іншого

 • "Останні талебанські бійці нарешті здалися"
  синонім:
 • здавайся
 • ,
 • здаватися

2. Relinquish possession or control over

 • "The squatters had to surrender the building after the police moved in"
  synonym:
 • surrender
 • ,
 • cede
 • ,
 • deliver
 • ,
 • give up

2. Відмовитися від володіння або контролю над

 • "Сквотерам довелося здати будівлю після того, як туди переїхала поліція"
  синонім:
 • здавайся
 • ,
 • поступатися
 • ,
 • доставляти
 • ,
 • здаватися

Examples of using

Johnston decided to surrender.
Джонстон вирішив здатися.
Never give up. Never surrender.
Ніколи не здавайся. Ніколи не здавайся.
When two armies oppose one another, those who can fight should fight, those who can't fight should guard, those who can't guard should flee, those who can't flee should surrender, and those who can't surrender should die.
Коли дві армії протистоять одна одній, ті, хто може воювати, повинні воювати, ті, хто не може воювати, повинні охороняти, ті, хто не може охороняти, повинні тікати, ті, хто не може тікати, повинні здатися, а ті, хто не може здатися, повинні померти.