Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "strict" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "суворий" на українську мову

EnglishUkrainian

Strict

[Строгий]
/strɪkt/

adjective

1. Rigidly accurate

 • Allowing no deviation from a standard
 • "Rigorous application of the law"
 • "A strict vegetarian"
  synonym:
 • rigorous
 • ,
 • strict

1. Жорстко точний

 • Не допускаючи відхилень від стандарту
 • "Суворе застосування закону"
 • "Суворий вегетаріанець"
  синонім:
 • строгий

2. (of rules) stringently enforced

 • "Hard-and-fast rules"
  synonym:
 • hard-and-fast
 • ,
 • strict

2. (правил) суворо дотримується

 • "Жорсткі правила"
  синонім:
 • важко-швидко
 • ,
 • строгий

3. Characterized by strictness, severity, or restraint

  synonym:
 • nonindulgent
 • ,
 • strict

3. Характеризується строгістю, суворістю або стриманістю

  синонім:
 • неблажливий
 • ,
 • строгий

4. Incapable of compromise or flexibility

  synonym:
 • rigid
 • ,
 • strict

4. Нездатний до компромісу або гнучкості

  синонім:
 • жорсткий
 • ,
 • строгий

5. Severe and unremitting in making demands

 • "An exacting instructor"
 • "A stern disciplinarian"
 • "Strict standards"
  synonym:
 • stern
 • ,
 • strict
 • ,
 • exacting

5. Суворий і невпинний у висуненні вимог

 • "Вибагливий інструктор"
 • "Суворий дисциплінарний"
 • "Суворі стандарти"
  синонім:
 • стерн
 • ,
 • строгий
 • ,
 • вимогливий

Examples of using

Tom's dad is very strict.
Тато Тома дуже суворий.
He was strict with his children.
Він був суворий зі своїми дітьми.
My parents are very strict.
Мої батьки дуже суворі.