Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "straightforward" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "прямий" на українську мову

EnglishUkrainian

Straightforward

[Прямо вперед]
/stretfɔrwərd/

adjective

1. Free from ambiguity

 • "A straightforward set of instructions"
  synonym:
 • straightforward

1. Вільний від двозначності

 • "Простий набір інструкцій"
  синонім:
 • прямолінійний

2. Without evasion or compromise

 • "A square contradiction"
 • "He is not being as straightforward as it appears"
  synonym:
 • square(a)
 • ,
 • straightforward
 • ,
 • straight

2. Без ухилення або компромісу

 • "Квадратне протиріччя"
 • "Він не такий прямолінійний, як здається"
  синонім:
 • квадрат(а)
 • ,
 • прямолінійний
 • ,
 • прямий

3. Without concealment or deception

 • Honest
 • "Their business was open and aboveboard"
 • "Straightforward in all his business affairs"
  synonym:
 • aboveboard
 • ,
 • straightforward

3. Без приховування чи обману

 • Чесний
 • "Їхній бізнес був відкритий і над бортом"
 • "Прямий у всіх своїх ділових справах"
  синонім:
 • над бортом
 • ,
 • прямолінійний

4. Pointed directly ahead

 • "A straightforward gaze"
  synonym:
 • straightforward

4. Спрямований прямо попереду

 • "Прямий погляд"
  синонім:
 • прямолінійний

Examples of using

This is a straightforward case.
Це прямолінійний випадок.
My father is a hard-working, straightforward, and modest person.
Мій батько працьовита, прямолінійна, скромна людина.