Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stable" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "стабільний" на українську мову

EnglishUkrainian

Stable

[Стабільний]
/stebəl/

noun

1. A farm building for housing horses or other livestock

  synonym:
 • stable
 • ,
 • stalls
 • ,
 • horse barn

1. Господарська будівля для розміщення коней або іншої худоби

  синонім:
 • стабільний
 • ,
 • стійла
 • ,
 • кінський сарай

verb

1. Shelter in a stable

 • "Stable horses"
  synonym:
 • stable

1. Укриття в стайні

 • "Стабільні коні"
  синонім:
 • стабільний

adjective

1. Resistant to change of position or condition

 • "A stable ladder"
 • "A stable peace"
 • "A stable relationship"
 • "Stable prices"
  synonym:
 • stable

1. Стійкий до зміни положення або стану

 • "Стійка драбина"
 • "Стабільний мир"
 • "Стабільні відносини"
 • "Стабільні ціни"
  синонім:
 • стабільний

2. Firm and dependable

 • Subject to little fluctuation
 • "The economy is stable"
  synonym:
 • stable

2. Твердий і надійний

 • З невеликими коливаннями
 • "Економіка стабільна"
  синонім:
 • стабільний

3. Not taking part readily in chemical change

  synonym:
 • stable

3. Не брати легкої участі в хімічних змінах

  синонім:
 • стабільний

4. Maintaining equilibrium

  synonym:
 • stable

4. Підтримання рівноваги

  синонім:
 • стабільний

5. Showing little if any change

 • "A static population"
  synonym:
 • static
 • ,
 • stable
 • ,
 • unchanging

5. Показувати незначні зміни, якщо взагалі їх змінити

 • "Статична популяція"
  синонім:
 • статичний
 • ,
 • стабільний
 • ,
 • незмінний

Examples of using

The lock on the stable is broken.
Замок на стайні зламаний.
He is a man of strong, stable and trustworthy character.
Це людина сильного, стабільного і надійного характеру.
The economy of Japan is still stable.
Економіка Японії поки стабільна.