Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "spook" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "привид" на українську мову

EnglishUkrainian

Spook

[Споук]
/spuk/

noun

1. Someone unpleasantly strange or eccentric

  synonym:
 • creep
 • ,
 • weirdo
 • ,
 • weirdie
 • ,
 • weirdy
 • ,
 • spook

1. Хтось неприємно дивний або ексцентричний

  синонім:
 • повзати
 • ,
 • дивак
 • ,
 • дивний
 • ,
 • споук

2. A mental representation of some haunting experience

 • "He looked like he had seen a ghost"
 • "It aroused specters from his past"
  synonym:
 • ghost
 • ,
 • shade
 • ,
 • spook
 • ,
 • wraith
 • ,
 • specter
 • ,
 • spectre

2. Ментальне відображення якогось нав'язливого досвіду

 • "Він виглядав так, ніби бачив привида"
 • "Це збудило привидів з його минулого"
  синонім:
 • привид
 • ,
 • тінь
 • ,
 • споук

verb

1. Frighten or scare, and often provoke into a violent action

 • "The noise spooked the horse"
  synonym:
 • spook

1. Лякати або лякати, і часто провокувати в насильницьку дію

 • "Шум налякав коня"
  синонім:
 • споук