Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "slump" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "осад" на українську мову

EnglishUkrainian

Slump

[Спад]
/sləmp/

noun

1. A noticeable deterioration in performance or quality

 • "The team went into a slump"
 • "A gradual slack in output"
 • "A drop-off in attendance"
 • "A falloff in quality"
  synonym:
 • slump
 • ,
 • slack
 • ,
 • drop-off
 • ,
 • falloff
 • ,
 • falling off

1. Помітне погіршення продуктивності або якості

 • "Команда пішла в спад"
 • "Поступове зниження виробництва"
 • "Відмова від відвідування"
 • "Падіння якості"
  синонім:
 • спад
 • ,
 • слабина
 • ,
 • висадка
 • ,
 • падіння
 • ,
 • відвалюватися

2. A long-term economic state characterized by unemployment and low prices and low levels of trade and investment

  synonym:
 • depression
 • ,
 • slump
 • ,
 • economic crisis

2. Довгостроковий економічний стан, що характеризується безробіттям і низькими цінами та низьким рівнем торгівлі та інвестицій

  синонім:
 • депресія
 • ,
 • спад
 • ,
 • економічна криза

verb

1. Assume a drooping posture or carriage

  synonym:
 • slump
 • ,
 • slouch

1. Прийміть опущену позу або каретку

  синонім:
 • спад
 • ,
 • сутулитися

2. Fall or sink heavily

 • "He slumped onto the couch"
 • "My spirits sank"
  synonym:
 • slump
 • ,
 • slide down
 • ,
 • sink

2. Сильно впасти або потонути

 • "Він впав на диван"
 • "Мій дух потонув"
  синонім:
 • спад
 • ,
 • ковзати вниз
 • ,
 • раковина

3. Fall heavily or suddenly

 • Decline markedly
 • "The real estate market fell off"
  synonym:
 • slump
 • ,
 • fall off
 • ,
 • sink

3. Сильно впасти або раптово

 • Помітно занепадати
 • "Ринок нерухомості впав"
  синонім:
 • спад
 • ,
 • відвалюватися
 • ,
 • раковина

4. Go down in value

 • "The stock market corrected"
 • "Prices slumped"
  synonym:
 • decline
 • ,
 • slump
 • ,
 • correct

4. Знизьте значення

 • "Фондовий ринок виправив"
 • "Ціни впали"
  синонім:
 • занепад
 • ,
 • спад
 • ,
 • правильно

Examples of using

In the current slump, economic growth has fallen to zero percent.
У нинішньому спаді економічне зростання впало до нуля відсотків.