Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "slash" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "слеш" на українську мову

EnglishUkrainian

Slash

[Слеш]
/slæʃ/

noun

1. A wound made by cutting

 • "He put a bandage over the cut"
  synonym:
 • cut
 • ,
 • gash
 • ,
 • slash
 • ,
 • slice

1. Рана, виготовлена різанням

 • "Він наклав пов'язку на розріз"
  синонім:
 • вирізати
 • ,
 • гаш
 • ,
 • слеш
 • ,
 • скибочка

2. An open tract of land in a forest that is strewn with debris from logging (or fire or wind)

  synonym:
 • slash

2. Відкрита ділянка землі в лісі, яка всіяна сміттям від вирубки (або вогню чи вітру)

  синонім:
 • слеш

3. A punctuation mark (/) used to separate related items of information

  synonym:
 • solidus
 • ,
 • slash
 • ,
 • virgule
 • ,
 • diagonal
 • ,
 • stroke
 • ,
 • separatrix

3. Розділовий знак (/), який використовується для розділення пов’язаних елементів інформації

  синонім:
 • солідус
 • ,
 • слеш
 • ,
 • вергуле
 • ,
 • діагональ
 • ,
 • інсульт
 • ,
 • сепаратрикс

4. A strong sweeping cut made with a sharp instrument

  synonym:
 • slash
 • ,
 • gash

4. Сильний розмашистий крій, виконаний гострим інструментом

  синонім:
 • слеш
 • ,
 • гаш

verb

1. Cut with sweeping strokes

 • As with an ax or machete
  synonym:
 • slash
 • ,
 • cut down

1. Вирізати розмашистими мазками

 • Як з сокирою або мачете
  синонім:
 • слеш
 • ,
 • рубати

2. Beat severely with a whip or rod

 • "The teacher often flogged the students"
 • "The children were severely trounced"
  synonym:
 • flog
 • ,
 • welt
 • ,
 • whip
 • ,
 • lather
 • ,
 • lash
 • ,
 • slash
 • ,
 • strap
 • ,
 • trounce

2. Сильно бити батогом або прутом

 • "Вчитель часто бичував учнів"
 • "Діти були сильно розгромлені"
  синонім:
 • бичувати
 • ,
 • велт
 • ,
 • батіг
 • ,
 • піна
 • ,
 • лаш
 • ,
 • слеш
 • ,
 • ремінець
 • ,
 • троунс

3. Cut open

 • "She slashed her wrists"
  synonym:
 • slash
 • ,
 • gash

3. Розрізати

 • "Вона порізала собі зап'ястя"
  синонім:
 • слеш
 • ,
 • гаш

4. Cut drastically

 • "Prices were slashed"
  synonym:
 • slash

4. Різко скоротити

 • "Ціни були знижені"
  синонім:
 • слеш

5. Move or stir about violently

 • "The feverish patient thrashed around in his bed"
  synonym:
 • convulse
 • ,
 • thresh
 • ,
 • thresh about
 • ,
 • thrash
 • ,
 • thrash about
 • ,
 • slash
 • ,
 • toss
 • ,
 • jactitate

5. Рухайтеся або бурхливо перемішуйте

 • "Хворобливий хворий стукав у своєму ліжку"
  синонім:
 • конвульсія
 • ,
 • молотити
 • ,
 • молоти про
 • ,
 • треш
 • ,
 • треш про
 • ,
 • слеш
 • ,
 • кидати
 • ,
 • жактувати