Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "slam" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "слем" на українську мову

EnglishUkrainian

Slam

[Слем]
/slæm/

noun

1. Winning all or all but one of the tricks in bridge

  synonym:
 • slam
 • ,
 • sweep

1. Виграш усіх або всіх трюків у бриджі, крім одного

  синонім:
 • слем
 • ,
 • підмітати

2. The noise made by the forceful impact of two objects

  synonym:
 • slam

2. Шум, створюваний сильним ударом двох об'єктів

  синонім:
 • слем

3. A forceful impact that makes a loud noise

  synonym:
 • slam

3. Сильний удар, який видає гучний шум

  синонім:
 • слем

4. An aggressive remark directed at a person like a missile and intended to have a telling effect

 • "His parting shot was `drop dead'"
 • "She threw shafts of sarcasm"
 • "She takes a dig at me every chance she gets"
  synonym:
 • shot
 • ,
 • shaft
 • ,
 • slam
 • ,
 • dig
 • ,
 • barb
 • ,
 • jibe
 • ,
 • gibe

4. Агресивне зауваження, спрямоване на людину, як ракета, і мало на меті мати промовистий ефект

 • "Його прощальний постріл був `drop dead'"
 • "Вона кинула стрижні сарказму"
 • "Вона копається в мені щоразу, коли отримує шанс"
  синонім:
 • постріл
 • ,
 • вал
 • ,
 • слем
 • ,
 • копати
 • ,
 • барб
 • ,
 • джибе
 • ,
 • гібе

verb

1. Close violently

 • "He slammed the door shut"
  synonym:
 • slam
 • ,
 • bang

1. Закрити жорстоко

 • "Він грюкнув дверима"
  синонім:
 • слем
 • ,
 • банг

2. Strike violently

 • "Slam the ball"
  synonym:
 • slam
 • ,
 • bang

2. Жорстоко вдарити

 • "Забийте м'яч"
  синонім:
 • слем
 • ,
 • банг

3. Dance the slam dance

  synonym:
 • slam dance
 • ,
 • slam
 • ,
 • mosh
 • ,
 • thrash

3. Танцюй танець слем

  синонім:
 • слем денс
 • ,
 • слем
 • ,
 • мош
 • ,
 • треш

4. Throw violently

 • "He slammed the book on the table"
  synonym:
 • slam
 • ,
 • flap down

4. Кидайте бурхливо

 • "Він грюкнув книгою по столу"
  синонім:
 • слем
 • ,
 • клапоть вниз