Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shrewd" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "проникливий" на українську мову

EnglishUkrainian

Shrewd

[Кмітливий]
/ʃrud/

adjective

1. Marked by practical hardheaded intelligence

 • "A smart businessman"
 • "An astute tenant always reads the small print in a lease"
 • "He was too shrewd to go along with them on a road that could lead only to their overthrow"
  synonym:
 • astute
 • ,
 • sharp
 • ,
 • shrewd

1. Відзначений практичним жорстким інтелектом

 • "Розумний бізнесмен"
 • "Проникливий орендар завжди читає дрібний шрифт в оренді"
 • "Він був надто спритним, щоб піти з ними дорогою, яка могла призвести лише до їх повалення"
  синонім:
 • проникливий
 • ,
 • шарп
 • ,
 • кмітливий

2. Used of persons

 • "The most calculating and selfish men in the community"
  synonym:
 • calculating
 • ,
 • calculative
 • ,
 • conniving
 • ,
 • scheming
 • ,
 • shrewd

2. Використовується осіб

 • "Найрозважливіші та егоїстичні чоловіки в громаді"
  синонім:
 • обчислювати
 • ,
 • калькулятивний
 • ,
 • потурання
 • ,
 • інтриги
 • ,
 • кмітливий