Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "semiconductor" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "напівпровідник" на українську мову

EnglishUkrainian

Semiconductor

[Напівпровідник]
/sɛmikəndəktər/

noun

1. A substance as germanium or silicon whose electrical conductivity is intermediate between that of a metal and an insulator

 • Its conductivity increases with temperature and in the presence of impurities
  synonym:
 • semiconductor
 • ,
 • semiconducting material

1. Така речовина, як германій або кремній, електропровідність якої є проміжною між електропровідністю металу та ізолятора

 • Його провідність зростає з температурою і в присутності домішок
  синонім:
 • напівпровідник
 • ,
 • напівпровідниковий матеріал

2. A conductor made with semiconducting material

  synonym:
 • semiconductor device
 • ,
 • semiconductor unit
 • ,
 • semiconductor

2. Провідник, виготовлений з напівпровідникового матеріалу

  синонім:
 • напівпровідниковий пристрій
 • ,
 • напівпровідниковий блок
 • ,
 • напівпровідник