Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "segment" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "сегмент" на українську мову

EnglishUkrainian

Segment

[Сегмент]
/sɛgmənt/

noun

1. One of several parts or pieces that fit with others to constitute a whole object

 • "A section of a fishing rod"
 • "Metal sections were used below ground"
 • "Finished the final segment of the road"
  synonym:
 • section
 • ,
 • segment

1. Одна з кількох частин або частин, які підходять до інших, щоб утворити цілий об’єкт

 • "Ділянка вудки"
 • "Металеві секції використовувалися під землею"
 • "Завершив останній відрізок дороги"
  синонім:
 • секція
 • ,
 • сегмент

2. One of the parts into which something naturally divides

 • "A segment of an orange"
  synonym:
 • segment

2. Одна з частин, на яку щось природно ділиться

 • "Відрізок апельсина"
  синонім:
 • сегмент

verb

1. Divide into segments

 • "Segment an orange"
 • "Segment a compound word"
  synonym:
 • segment
 • ,
 • section

1. Розділити на сегменти

 • "Сегмент апельсина"
 • "Відрізок складного слова"
  синонім:
 • сегмент
 • ,
 • секція

2. Divide or split up

 • "The cells segmented"
  synonym:
 • segment

2. Розділити або розділити

 • "Клітини сегментовані"
  синонім:
 • сегмент