Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "royal" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "королівський" на українську мову

EnglishUkrainian

Royal

[Королівський]
/rɔɪəl/

noun

1. A sail set next above the topgallant on a royal mast

  synonym:
 • royal

1. Вітрило, встановлене далі над верхнім галантом на королівській щоглі

  синонім:
 • королівський

2. Stag with antlers of 12 or more branches

  synonym:
 • royal
 • ,
 • royal stag

2. Олень з рогами з 12 і більше гілок

  синонім:
 • королівський
 • ,
 • королівський олень

adjective

1. Of or relating to or indicative of or issued or performed by a king or queen or other monarch

 • "The royal party"
 • "The royal crest"
 • "By royal decree"
 • "A royal visit"
  synonym:
 • royal

1. Або пов’язані з королем, королевою чи іншим монархом, або вказують на них, або видані чи виконані ними

 • "Королівська партія"
 • "Королівський герб"
 • "Королівським указом"
 • "Королівський візит"
  синонім:
 • королівський

2. Established or chartered or authorized by royalty

 • "The royal society"
  synonym:
 • royal

2. Встановлено, зафрахтовано чи дозволено роялті

 • "Королівське товариство"
  синонім:
 • королівський

3. Being of the rank of a monarch

 • "Of royal ancestry"
 • "Princes of the blood royal"
  synonym:
 • royal

3. Наявність рангу монарха

 • "Королівського походження"
 • "Королівські князі крові"
  синонім:
 • королівський

4. Belonging to or befitting a supreme ruler

 • "Golden age of imperial splendor"
 • "Purple tyrant"
 • "Regal attire"
 • "Treated with royal acclaim"
 • "The royal carriage of a stag's head"
  synonym:
 • imperial
 • ,
 • majestic
 • ,
 • purple
 • ,
 • regal
 • ,
 • royal

4. Належність або відповідність верховному правителю

 • "Золотий вік імперської пишноти"
 • "Фіолетовий тиран"
 • "Царське вбрання"
 • "Лікували з королівським визнанням"
 • "Королівська карета голови оленя"
  синонім:
 • імперіал
 • ,
 • величний
 • ,
 • пурпурний
 • ,
 • регал
 • ,
 • королівський

5. Invested with royal power as symbolized by a crown

 • "The royal (or crowned) heads of europe"
  synonym:
 • royal

5. Наділений королівською владою, символом якої є корона

 • "Королівські (або короновані) глави європи"
  синонім:
 • королівський

Examples of using

The museum took down the picture of the royal family.
Музей зняв картину королівської сім'ї.
What rascal dared to break the door to the royal room?
Який пройдисвіт наважився зламати двері в королівську кімнату?
He is of royal blood.
Він королівської крові.