Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rhetoric" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "риторика" на українську мову

EnglishUkrainian

Rhetoric

[Риторика]
/rɛtərɪk/

noun

1. Using language effectively to please or persuade

  synonym:
 • rhetoric

1. Ефективне використання мови, щоб догодити або переконати

  синонім:
 • риторика

2. High-flown style

 • Excessive use of verbal ornamentation
 • "The grandiosity of his prose"
 • "An excessive ornateness of language"
  synonym:
 • grandiosity
 • ,
 • magniloquence
 • ,
 • ornateness
 • ,
 • grandiloquence
 • ,
 • rhetoric

2. Високоплановий стиль

 • Надмірне використання словесного орнаменту
 • "Грандіозність його прози"
 • "Надмірна вишуканість мови"
  синонім:
 • грандіозність
 • ,
 • пишномовність
 • ,
 • вишуканість
 • ,
 • риторика

3. Loud and confused and empty talk

 • "Mere rhetoric"
  synonym:
 • palaver
 • ,
 • hot air
 • ,
 • empty words
 • ,
 • empty talk
 • ,
 • rhetoric

3. Гучні і заплутані і порожні розмови

 • "Проста риторика"
  синонім:
 • палавер
 • ,
 • гаряче повітря
 • ,
 • порожні слова
 • ,
 • порожня розмова
 • ,
 • риторика

4. Study of the technique and rules for using language effectively (especially in public speaking)

  synonym:
 • rhetoric

4. Вивчення техніки та правил ефективного використання мови (особливо в публічних виступах)

  синонім:
 • риторика

Examples of using

This argument is nothing more than rhetoric.
Цей аргумент є не що інше, як риторика.
This argument is pure rhetoric.
Цей аргумент є чистою риторикою.
Their pseudo-scientific rhetoric serves as justification for America's imperialist foreign policy.
Їх псевдонаукова риторика служить виправданням імперіалістичної зовнішньої політики Америки.