Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "response" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "відповідь" на українську мову

EnglishUkrainian

Response

[Відповідь]
/rɪspɑns/

noun

1. A result

 • "This situation developed in response to events in africa"
  synonym:
 • response

1. Результат

 • "Ця ситуація склалася у відповідь на події в африці"
  синонім:
 • відповідь

2. A bodily process occurring due to the effect of some antecedent stimulus or agent

 • "A bad reaction to the medicine"
 • "His responses have slowed with age"
  synonym:
 • reaction
 • ,
 • response

2. Тілесний процес, що відбувається внаслідок дії якогось попереднього стимулу або агента

 • "Погана реакція на ліки"
 • "Його відповіді сповільнилися з віком"
  синонім:
 • реакція
 • ,
 • відповідь

3. A statement (either spoken or written) that is made to reply to a question or request or criticism or accusation

 • "I waited several days for his answer"
 • "He wrote replies to several of his critics"
  synonym:
 • answer
 • ,
 • reply
 • ,
 • response

3. Заява (усна чи письмова), зроблена для відповіді на запитання чи запит, критику чи звинувачення

 • "Я кілька днів чекав його відповіді"
 • "Він написав відповіді кільком своїм критикам"
  синонім:
 • ответ
 • ,
 • відповісти
 • ,
 • відповідь

4. The manner in which something is greeted

 • "She did not expect the cold reception she received from her superiors"
  synonym:
 • reception
 • ,
 • response

4. Спосіб, у який щось вітають

 • "Вона не очікувала холодного прийому від начальства"
  синонім:
 • рецепція
 • ,
 • відповідь

5. A phrase recited or sung by the congregation following a versicle by the priest or minister

  synonym:
 • response

5. Фраза, яку читає або співає громада після вірша священика чи священика

  синонім:
 • відповідь

6. The speech act of continuing a conversational exchange

 • "He growled his reply"
  synonym:
 • reply
 • ,
 • response

6. Мовленнєвий акт продовження розмовного обміну

 • "Він гарчав своєю відповіддю"
  синонім:
 • відповісти
 • ,
 • відповідь

7. The manner in which an electrical or mechanical device responds to an input signal or a range of input signals

  synonym:
 • response

7. Спосіб, у який електричний або механічний пристрій реагує на вхідний сигнал або діапазон вхідних сигналів

  синонім:
 • відповідь

Examples of using

I didn't expect such a nasty response to my question.
Я не очікував такої неприємної відповіді на своє запитання.
Tom's response to the medicine pleased the doctor.
Відповідь Тома на ліки порадувала лікаря.
There was no response.
Відповіді не було.