Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "redundancy" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "надлишковість" на українську мову

EnglishUkrainian

Redundancy

[Надмірність]
/rɪdəndənsi/

noun

1. Repetition of messages to reduce the probability of errors in transmission

  synonym:
 • redundancy

1. Повторення повідомлень для зменшення ймовірності помилок при передачі

  синонім:
 • надмірність

2. The attribute of being superfluous and unneeded

 • "The use of industrial robots created redundancy among workers"
  synonym:
 • redundancy
 • ,
 • redundance

2. Атрибут бути зайвим і непотрібним

 • "Використання промислових роботів створило надмірність серед працівників"
  синонім:
 • надмірність

3. (electronics) a system design that duplicates components to provide alternatives in case one component fails

  synonym:
 • redundancy

3. (електроніка) конструкція системи, яка дублює компоненти для надання альтернатив у разі відмови одного компонента

  синонім:
 • надмірність

4. Repetition of an act needlessly

  synonym:
 • redundancy

4. Повторення вчинку без потреби

  синонім:
 • надмірність