Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "redouble" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "подвійний" на українську мову

EnglishUkrainian

Redouble

[Подвоїти]
/ridəbəl/

verb

1. Double in magnitude, extent, or intensity

 • "The enemy redoubled their screaming on the radio"
  synonym:
 • redouble

1. Подвоюється за величиною, ступенем або інтенсивністю

 • "Ворог подвоїв свій крик по радіо"
  синонім:
 • подвоювати

2. Double again

 • "The noise doubled and redoubled"
  synonym:
 • redouble

2. Знову подвоїти

 • "Шум подвоювався і подвоювався"
  синонім:
 • подвоювати

3. Make twice as great or intense

 • "The screaming redoubled"
  synonym:
 • redouble

3. Зробіть вдвічі більше, ніж чудово або інтенсивно

 • "Крики подвоїлися"
  синонім:
 • подвоювати