Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "purchase" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "купівля" на українську мову

EnglishUkrainian

Purchase

[Купівля]
/pərʧəs/

noun

1. The acquisition of something for payment

 • "They closed the purchase with a handshake"
  synonym:
 • purchase

1. Придбання чогось за плату

 • "Закрили покупку рукостисканням"
  синонім:
 • купівля

2. Something acquired by purchase

  synonym:
 • purchase

2. Щось придбане шляхом покупки

  синонім:
 • купівля

3. A means of exerting influence or gaining advantage

 • "He could get no purchase on the situation"
  synonym:
 • purchase

3. Засіб здійснення впливу або отримання переваги

 • "Він не міг отримати покупку щодо ситуації"
  синонім:
 • купівля

4. The mechanical advantage gained by being in a position to use a lever

  synonym:
 • leverage
 • ,
 • purchase

4. Механічна перевага, отримана завдяки тому, що ви можете використовувати важіль

  синонім:
 • леверидж
 • ,
 • купівля

verb

1. Obtain by purchase

 • Acquire by means of a financial transaction
 • "The family purchased a new car"
 • "The conglomerate acquired a new company"
 • "She buys for the big department store"
  synonym:
 • buy
 • ,
 • purchase

1. Отримати шляхом покупки

 • Придбати за допомогою фінансової операції
 • "Сім'я придбала новий автомобіль"
 • "Конгломерат придбав нову компанію"
 • "Вона купує для великого універмагу"
  синонім:
 • купити
 • ,
 • купівля

Examples of using

"Here is the map! ...It's fucking useless!" "Then why did you purchase a faulty piece of shit in the first place?" "It was on sale at the Island of Lower Prices."
"Ось карта! ...Це до біса марно!" "Тоді чому ви взагалі купили несправний шматок лайна?" "Це було в продажу на острові нижчих цін."
You can purchase this medicine without a prescription.
Ви можете придбати цей препарат без рецепта.
That purchase was a good bargain.
Ця покупка була хорошою угодою.