Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "provincial" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "провінційний" на українську мову

EnglishUkrainian

Provincial

[Провінційний]
/prəvɪnʃəl/

noun

1. (roman catholic church) an official in charge of an ecclesiastical province acting under the superior general of a religious order

 • "The general of the jesuits receives monthly reports from the provincials"
  synonym:
 • provincial

1. (римо-католицька церква) посадова особа, відповідальна за церковну провінцію, яка діє під керівництвом генерального настоятеля релігійного ордену

 • "Генерал єзуїтів отримує щомісячні звіти від провінціалів"
  синонім:
 • провінційний

2. A country person

  synonym:
 • peasant
 • ,
 • provincial
 • ,
 • bucolic

2. Країна людина

  синонім:
 • селянин
 • ,
 • провінційний
 • ,
 • буколічний

adjective

1. Of or associated with a province

 • "Provincial government"
  synonym:
 • provincial

1. Провінції або пов'язані з нею

 • "Провінційний уряд"
  синонім:
 • провінційний

2. Characteristic of the provinces or their people

 • "Deeply provincial and conformist"
 • "In that well-educated company i felt uncomfortably provincial"
 • "Narrow provincial attitudes"
  synonym:
 • provincial

2. Характерна для провінцій або їх народу

 • "Глибоко провінційний і конформістський"
 • "У цій добре освіченій компанії я почувався незручно провінційним"
 • "Вузькі провінційні настрої"
  синонім:
 • провінційний