Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "property" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "власність" на українську мову

EnglishUkrainian

Property

[Майно]
/prɑpərti/

noun

1. Something owned

 • Any tangible or intangible possession that is owned by someone
 • "That hat is my property"
 • "He is a man of property"
  synonym:
 • property
 • ,
 • belongings
 • ,
 • holding

1. Щось належало

 • Будь-яке матеріальне чи нематеріальне володіння, яке належить комусь
 • "Цей капелюх - моя власність"
 • "Він людина власності"
  синонім:
 • власність
 • ,
 • речі
 • ,
 • холдинг

2. A basic or essential attribute shared by all members of a class

 • "A study of the physical properties of atomic particles"
  synonym:
 • property

2. Основний або істотний атрибут, спільний для всіх членів класу

 • "Дослідження фізичних властивостей атомних частинок"
  синонім:
 • власність

3. Any area set aside for a particular purpose

 • "Who owns this place?"
 • "The president was concerned about the property across from the white house"
  synonym:
 • place
 • ,
 • property

3. Будь-яка територія, відведена для певної мети

 • "Кому належить це місце?"
 • "Президент був стурбований майном навпроти білого дому"
  синонім:
 • місце
 • ,
 • власність

4. A construct whereby objects or individuals can be distinguished

 • "Self-confidence is not an endearing property"
  synonym:
 • property
 • ,
 • attribute
 • ,
 • dimension

4. Конструкція, за допомогою якої можна розрізнити об’єкти або індивіди

 • "Впевненість у собі не є привабливою властивістю"
  синонім:
 • власність
 • ,
 • атрибут
 • ,
 • вимір

5. Any movable articles or objects used on the set of a play or movie

 • "Before every scene he ran down his checklist of props"
  synonym:
 • property
 • ,
 • prop

5. Будь-які рухомі предмети або предмети, які використовуються на знімальному майданчику п’єси чи фільму

 • "Перед кожною сценою він пропускав свій контрольний список реквізиту"
  синонім:
 • власність
 • ,
 • проп

Examples of using

Who owns this property?
Кому належить ця власність?
We acquired the property when our uncle died.
Ми придбали майно, коли помер наш дядько.
Slaves were considered property.
Раби вважалися власністю.